Vitaal Personeel

Preventie op de werkvloer

Overgewicht, een ongezonde levensstijl en obesitas zijn de grotere veroorzakers van ziekteverzuim tegenwoordig. Dus preventie kan uw bedrijf behoeden voor hoge kosten die ontstaan bij zowel kortdurend als langdurig ziekteverzuim. Bovendien is gezond en vitaal personeel veel energieker, scherper en productiever.

Tijdens een algemene presentatie verduidelijk ik die punten die mede verantwoordelijk (kunnen) zijn voor het ontstaan en in stand blijven van een ongezond eet- en beweegpatroon, over- of ondergewicht en de daarbij behorende problemen. Daarna gaan we in kleinere groepen aan de slag met de praktische opdrachten. Die gaan dan over de invulling van een weekmenu, wat is wel en niet gezond, hoe beweging in te passen in je persoonlijke levensstijl of omgaan met de omgeving met betrekking tot eten en over- of ondergewicht.

Dit Vitaal Personeel programma duurt (mede afhankelijk van de grootte van de groep) tussen de twee en drie uur. Minimum groepsgrootte is 15-20 personen tot maximaal 50 personen. Na de workshops is er tijd ingeruimd om een persoonlijke afspraak te maken met de lifestylecoach voor een eventueel individueel vervolgtraject. Dit traject kan dan geheel of gedeeltelijk betaald worden door uw bedrijf. Eventueel restant kan gedeclareerd worden bij de ziektekostenverzekering.

Voor meer informatie en een prijsopgave kunt u contact opnemen met Miek van Setten, via info@fitfoodnaarden.nl.